8 loại hình văn hóa công ty lí tưởng phù hợp với mọi doanh nghiệpVisit Us:

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao tất cả mọi người trong công ty đều vào phòng họp muộn hơn 5 phút , trong khi ban khẳng định bạn đã vào phòng họp đúng giờ như thông báo ? Hoặc tại sao một số người dương như có được tất cả bạn bè từ công việc, trong khi một số người khác thì không bao giờ thấy họ cùng đồng nghiệp đi chơi ngoài văn phòng.

Văn hóa công ty nắm giữ nhiều câu trả lời cho những câu hỏi trên và vô số sự khác biệt giữa các công ty tổ chức. Video dưới đây sẽ mô tả 8 loại hình văn hoá công ty trên thế giới và được Harvard Business Review phân biệt dựa theo 2 tiêu chí chính: sự tương tác giữa mọi người và khả năng phản ứng trước thay đổi.
#haymora #reviewcongty #danhgiacongty #vanhoacongty

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *