hệ thống thang bảng lương áp dụng 01-07-2013 giao hàng tận nơiHỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG ÁP DỤNG 01-07-2013

CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tiền lương, trong đó có mức lương cơ sở, là vấn đề cấp bách trong chính sách phát triển kinh tế — xã hội của mỗi quốc gia. Bởi muốn giải quyết tương đối tốt, phù hợp chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì cần thống nhất nhận thức, hiểu biết và phân tích, đánh giá đúng từng nội dung của tiền lương để có giải pháp thích hợp. Trong thời gian qua, để hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế, bên cạnh việc ban hành Bộ Luật lao động 2013, Nhà nước ta cũng đã đề ra một số chính sách đãi ngộ về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp,… trong đó có Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27-06-2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01-07-2013, cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động được hưởng mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
Mức lương cơ sở năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ CP hệ thống thang bảng lương áp dụng 01-07-2013

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/xay-dung/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *