Hướng dẫn gõ nhanh Equation , sữa lỗi mất dấu mũ khi export Mathtype Word to PDFFB Mình:
#JK #JKM #JKMailababe
Lời Cảm Ơn – Thank you to everyone
Time | Main Idea
00:20 | Lời cảm ơn
04:00 | Giải đáp khó khăn
07:20 | Phần mềm PDF và các vấn đề linh tinh
[ ngon nhé.
List Soft PDF[Adobe Acrobat; nitro pdf; expert pdf; pdf – xchange ]
10:20 | Sữa lỗi mất dấu mũ chi tiết
11:00 | Chém gió thành bão
13: 00 | Chém gió về Latex
14:00 | Ý tưởng phát triển Latex
16:00 | Phê phán máy tính cầm tay
17:00 | Giới thiệu TeXmaker
19:40 | Hướng gõ Equation Nhanh
26:40 | Main Idea ý tưởng các series tương lai.
28:30 | Series Word and PowerPoint tương lai
30:10 | Bonus trước chuẩn bị nguyên liệu PowerPoint.
31:20 | Chú ý bản quyền
35:15 | Giải tỏa cảm xúc.
Đè nén, đè nén, đè nén là tan vỡ nhé
=======================
Link : How to Embed Fonts to PDF

Phần mềm Latex: Texmaker
=======================
Music Audio Library Youtube:
1. Urban_Lullaby
2. Fun_Activity_Montage
3. Mr_Sunny_Face
4. Natural
5. Safety_Net
6.Tea_for_TWO
7. Whistling_Down_the_Road

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/tong-hop/

4 thoughts on “Hướng dẫn gõ nhanh Equation , sữa lỗi mất dấu mũ khi export Mathtype Word to PDF

 1. Cuyển từ file pdf sang work như thế nào vậy? mình chuyển toàn bị lỗi
  fon

 2. FB mình: https://www.facebook.com/ChiCoGioMoiBietMayNoiGi
  Lời Cảm Ơn – Thank you to everyone

  Time | Main Idea

  00:20 | Lời cảm ơn

  04:00 | Giải đáp khó khăn

  07:20 | Phần mềm PDF và các vấn đề linh tinh

  [https://www.foxitsoftware.com/pdf-rea…] ngon nhé.

  List Soft PDF[Adobe Acrobat; nitro pdf; expert pdf; pdf – xchange ]

  10:20 | Sữa lỗi mất dấu mũ chi tiết

  11:00 | Chém gió thành bão

  13: 00 | Chém gió về Latex

  14:00 | Ý tưởng phát triển Latex

  16:00 | Phê phán máy tính cầm tay

  17:00 | Giới thiệu TeXmaker

  19:40 | Hướng gõ Equation Nhanh

  26:40 | Main Idea ý tưởng các series tương lai.

  28:30 | Series Word and PowerPoint tương lai

  30:10 | Bonus trước chuẩn bị nguyên liệu PowerPoint.

  31:20 | Chú ý bản quyền

  35:15 | Giải tỏa cảm xúc.

  Đè nén, đè nén, đè nén là tan vỡ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *