NẮNG ẤM XA DẦN (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official MusicNANG AM XA DAN – Son Tung M-TP, Onionn Remix
M-TP ENTERTAINMENT
EXECUTIVE PRODUCER: NGUYEN THANH TUNG

COMPOSER: SON TUNG M-TP
MUSIC PRODUCER: ONIONN
ARTIST: SON TUNG M-TP
VISUAL EFFECT: M&M HOUSE

More information about Sơn Tùng M-TP:

@Spotify:
@Itunes:

More about M-TP ENTERTAINMENT

▶ CLICK TO SUBSCRIBE:
#sontungmtp #nangamxadan #onionnremix #mtpentertainment

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/am-nhac/

26 thoughts on “NẮNG ẤM XA DẦN (ONIONN REMIX) | SƠN TÙNG M-TP | Official Music

  1. E k ngờ người trong giấc mơ của e được rõ hình hài là anh, cái mắt, mũi, miệng, chiều cao, mái tóc,…là ra thế!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *