Phần mềm báo giá in nhanh V01-2019Phần mềm đơn giản gồm 3 sheet rất dễ sử dụng:
1. Sheet setting để thiết lập các định mức, giá giấy (decal) chi phí in, cán màng, bế/cắt.
2. Sheet data để tính giá và quản lý mọi báo giá:
a. Nút thêm mới: Để tạo form trắng bắt đầu nhập thông tin chiết giá mới.
b. Nếu khách hàng cũ thì click để chọn, sẽ tự động add tên người liên hệ và email. Nếu khách hàn mới thì nhập tay.
c. Sau khi cập nhật xong thông tin nhấn nút lưu mới, phần mềm sẽ tự động chuyển dữ liệu vào data và chọn ngay dòng cuối.
d. Nếu muốn sửa 1 chiết giá đã tạo có thể chọn dưới bảng data, dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào form, khi sửa dữ liệu trên form sẽ tự động cập nhật lại data.
e. Nếu muốn gửi báo giá cho khách hàng nhấn nút Email.
f. Nếu sử dụng chức năng gửi email cần cầu hình email trên outlook trước. Xem link hướng dẫn:
3. Sheet Report để xem báo cáo tổng hợp doanh thu từ các báo giá in nhanh, click chọn time theo ngày, tháng, quý, năm để lọc dữ liệu. Có thể xong ở dạng gộp hoặc mở rộng.
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0903-375-265 (Mr.Hiền)

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *