Phát triển phần mềm là gì? Định nghĩa, Khái niệm cơ bản, Đặc điểm

Phát triển phần mềm là gì?
Phát triển phần mềm được định nghĩa là quá trình phân tích các yêu cầu của người dùng và sau đó thiết kế, xây dựng và kiểm thử phần mềm đáp ứng các yêu cầu đó.

Chúng ta hãy xem xét các định nghĩa khác nhau về phát triển phần mềm:

Tiêu chuẩn IEEE 610.12-1990 định nghĩa phát triển phần mềm là thực hiện một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật để phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm.
Fritz Bauer đã định nghĩa nó là “một tổ chức và sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp bạn có được, về mặt kinh tế, phần mềm đáng tin cậy và chạy hiệu quả trên các máy thực.”

Advait Infotech
Boehm định nghĩa phát triển phần mềm, bao gồm ứng dụng thực tế của kiến ​​thức khoa học để thiết kế sáng tạo và tạo ra các chương trình máy tính. Nó cũng bao gồm các tài liệu liên quan cần thiết để phát triển, vận hành và duy trì chúng. ”
Trong hướng dẫn phát triển phần mềm này, bạn sẽ học:

Tại sao phát triển phần mềm? Cuộc khủng hoảng phần mềm và giải pháp của nó:

Khủng hoảng phần mềm là gì?

Vào cuối những năm 1960, nhiều dự án phần mềm đã thất bại.
Nhiều chương trình đã trở thành nhiều hơn ngân sách. Cách thoát ra là phần mềm không đáng tin cậy và tốn kém để bảo trì.
Phần mềm lớn hơn rất khó bảo trì và tốn kém.
Rất nhiều phần mềm không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
Độ phức tạp của các dự án phần mềm tăng lên mỗi khi khả năng phần cứng của nó tăng lên.
Nhu cầu về phần mềm mới tăng nhanh hơn so với khả năng tạo ra phần mềm mới.
Tất cả các vấn đề trên đều dẫn đến một cuộc “khủng hoảng phần mềm”.

Trình giữ chỗ trình phát Primis

Phán quyết

Disrupting Software Development in an On-Demand World

Giải pháp cho vấn đề này là chuyển những nỗ lực mã hóa vô tổ chức thành một ngành kỹ thuật phần mềm. Các mô hình kỹ thuật này đã giúp các công ty tối ưu hóa hoạt động và cung cấp phần mềm để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

>>> Tìm hiểu chi tiết: https://digitalfuture.vn/bai-viet-ve-cac-phan-mem-giai-tri-va-tien-ich-cho-pc

Cuối những năm 1970, việc áp dụng rộng rãi các nguyên tắc phát triển phần mềm.
Những năm 1980 chứng kiến ​​sự tự động hóa của quá trình phát triển phần mềm và sự gia tăng (CASE) của phát triển phần mềm máy tính.
Trong những năm 90, sự chú ý ngày càng tăng đến các khía cạnh của “quản lý” dự án như ISO 9001
Tại sao phát triển phần mềm lại phổ biến?
Dưới đây là những lý do quan trọng cho sự phổ biến của phát triển phần mềm:

Phần mềm tuyệt vời – Trong cuộc sống thực của chúng ta, việc xây một bức tường sẽ thoải mái hơn là một ngôi nhà hay tòa nhà. Theo cách tương tự, khi kích thước của phần mềm ngày càng lớn, việc phát triển phần mềm sẽ giúp tạo ra phần mềm.
Khả năng mở rộng – Nếu quá trình phát triển phần mềm dựa trên các khái niệm khoa học và kỹ thuật, thì việc tạo phần mềm mới sẽ dễ dàng hơn để mở rộng quy mô hiện có.
Khả năng thích ứng: Bất cứ khi nào quy trình phần mềm được dựa trên cơ sở khoa học và kỹ thuật, thì việc tạo ra phần mềm mới thông qua phát triển phần mềm rất dễ dàng.
Ngành công nghiệp phần cứng và chi phí đã cho thấy kỹ năng của nó, và sản xuất khổng lồ đã làm giảm giá thành của máy tính và thiết bị điện tử.
Bản chất động – Bản chất của phần mềm luôn phát triển và thích ứng. Nó phụ thuộc vào môi trường mà người dùng đang làm việc.
Quản lý chất lượng: Đưa ra phương pháp phát triển phần mềm tốt nhất để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm phần mềm.
Mối quan hệ của phát triển phần mềm với các ngành khác
Đây là cách phát triển phần mềm liên quan đến các lĩnh vực khác:

Khoa học máy tính: Cung cấp cơ sở khoa học cho phần mềm, vì kỹ thuật điện chủ yếu phụ thuộc vào vật lý.
Khoa học Quản lý: Phát triển phần mềm là một công việc sử dụng nhiều lao động, đòi hỏi cả kỹ thuật và sự kiểm soát của quản lý. Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi trong khoa học quản lý.
Kinh tế: Trong lĩnh vực này, phát triển phần mềm giúp bạn ước tính nguồn lực và kiểm soát chi phí. Hệ thống máy tính phải được phát triển và dữ liệu phải được duy trì thường xuyên trong một ngân sách nhất định.
Kỹ thuật Hệ thống: Hầu hết phần mềm là một thành phần của một hệ thống lớn hơn nhiều. Ví dụ, phần mềm trong hệ thống giám sát ngành hoặc phần mềm cho các chuyến bay của máy bay. Các kỹ thuật phát triển phần mềm phải được áp dụng để nghiên cứu loại hệ thống này.

>>> Tìm hiểu chi tiết: Tổng hợp 14 bài viết hay nhất về các phần mềm úng dụng dành cho pc

Những thách thức của phát triển phần mềm

Dưới đây là một số vấn đề quan trọng mà các nhà phát triển phần mềm phải đối mặt:

Trong các lĩnh vực quan trọng về an toàn như vũ trụ, hàng không, nhà máy điện hạt nhân, v.v., chi phí cho lỗi phần mềm có thể rất lớn do tính mạng con người bị đe dọa.
Tăng nhu cầu thị trường cho thời gian quay vòng nhanh.
Đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng của phần mềm cần thiết cho các ứng dụng mới.
Nhiều hệ thống phần mềm nên giao tiếp với nhau.
Các thuộc tính cho sản phẩm phần mềm
Đặc điểm của bất kỳ sản phẩm phần mềm nào cũng bao gồm các chức năng được hiển thị bởi sản phẩm trong quá trình cài đặt và sử dụng.

Chúng không phải là dịch vụ được cung cấp bởi sản phẩm. Thay vào đó, chúng được liên kết với hành vi sản phẩm động và việc sử dụng sản phẩm.

Đặc điểm của phần mềm tốt

Bất kỳ phần mềm nào cũng nên được đánh giá dựa trên những gì nó cung cấp và những phương pháp nào sẽ giúp bạn sử dụng nó.

Mỗi phần mềm phải đáp ứng các thuộc tính sau:

Điều hành
Chuyển tiếp
Dịch vụ
Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng của phần mềm tốt do các chuyên gia phần mềm phát triển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *