Góc chia sẻ: Thông tư 15 bộ xây dựng về đơn giá nhân công

Thông tư 15/2019/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng năm 2020

Mới đây, thông tư 15 bộ xây dựng có phần điều chỉnh cách tính đơn giá nhân công tư vấn và xây dựng tại các công trình. Các nhà thầu cần cập nhật để xác định, quản lý và điều chỉnh toàn bộ chi phí trong quá trình đầu tư mỗi gói thầu.

Cập nhật thông tư 15 bộ xây dựng
Cập nhật thông tư 15 bộ xây dựng

Thông tư 15 bộ xây dựng áp dụng cho những đối tượng nào?

Thông tư này bổ sung thêm các hướng dẫn nhà thầu xác định và áp dụng mức giá nhân công xây dựng mới. Áp dụng cho các đối tượng sau:

Những cơ quan, tổ chức và cá nhân đang trong quá trình quản lý nguồn chi phí đầu tư cho các công trình, dự án xây dựng sử dụng vốn: Ngân sách của nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân cũng được khuyến khích áp dụng những quy định trong thông tư để xác định rõ ràng chi phí đầu tư. Cũng như quản lý chi phí hiệu quả.

Hướng dẫn xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công trong thông tư mới

Đơn giá nhân công xây dựng trong thông tư 15 được áp dụng theo nguyên tắc mới và xác định theo phương pháp phù hợp với mỗi dự án.

Nguyên tắc của thông tư 15

Thông tư 15 hướng dẫn các nhà thầu xác định và điều chỉnh mức giá nhân công theo những nguyên tắc dưới đây:

Nguyên tắc tính đơn giá nhân công xây dựng theo quy định của thông tư 15
Nguyên tắc tính đơn giá nhân công xây dựng theo quy định của thông tư 15
 • Đơn giá phù hợp với trình độ, cấp bậc và tay nghề của nhân công nằm trong định mức dự toán công trình. Tương ứng với tính chất, đặc điểm, nội dung và chất lượng công việc.
 • Đơn giá phù hợp với mặt bằng chung của nhân công xây dựng ở từng vùng miền, địa phương. Mức giá đã bao gồm chi phí hỗ trợ lương tùy vào từng điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên không được thấp hơn lương tối thiểu vùng quy định bởi Chính phủ.
 • Chi trả các chi phí bảo đảm quyền lợi cho nhân công lao động: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí đoàn.
 • Đơn giá được tính theo thời gian làm việc 8 giờ một ngày.
 • Đơn giá được điều chỉnh và cập nhật liên tục tùy vào tình hình giá nhân công xây dựng biến động theo từng năm.

Phương pháp xác định đơn giá

 • Để xác định đơn giá nhân công tại mỗi công trình xây dựng, nhà thầu cần dựa vào:
 • Khảo sát trực tiếp nguồn nhân công tại mỗi công trình, mỗi khu vực.
 • Thống kê các số liệu trong hồ sơ quyết toán hoặc kết quả trúng thầu của dự án công trình ở khu vực. Nhằm điều chỉnh giá theo chỉ số áp dụng ở thời điểm cần xác định.
 • Khảo sát kết quả từ nhà thầu, chủ đầu tư, chuyên gia có kinh nghiệm, tổ chức hoặc cá nhân quản lý lĩnh vực thi công các công trình xây dựng.
 • Kết hợp và áp dụng toàn bộ các kết quả khảo sát, điều tra và thống kê ở trên.

Công thức tính đơn giá nhân công xây dựng

Đơn giá nhân công xây dựng tại các công trình dự án được tính theo công thức sau:

Công thức tính đơn giá nhân công xây dựng
Công thức tính đơn giá nhân công xây dựng

Trong đó:

Gj NCXD :  là đơn giá của một nhân công nằm trong nhóm xây dựng thứ j của bảng phân công nhóm. (đơn vị: đồng/ngày công)

Gi XD: là đơn giá của nhân công đang công tác xây dựng thứ i nằm trong nhóm xây dựng thứ j được công bố tại phụ lục 2 của thông tư. (đơn vị: đồng/ngày công)

m: là số lượng đơn giá nhân công tổng hợp trong nhóm xây dựng.

Thời gian thông tư 15 có hiệu lực thi hành

Thông tư 15 của bộ xây dựng bắt đầu có hiệu lực và áp dụng tại các công trình xây dựng khởi công từ ngày 15/2/2020. Thay thế hoàn toàn cho thông tư cũ 05/2016/TT-BXD (ngày 10/3/2016).

Mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân khi áp dụng thông tư và trong quá trình thực hiện nếu có thắc mắc hay vấn đề cần giải quyết thì hãy liên hệ, phản ánh lên Bộ xây dựng.

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây,

Trên đây là những cập nhật chi tiết về thông tư 15 bộ xây dựng hướng dẫn cách xác định và áp dụng trong tính đơn giá nhân công. Mỗi nhà thầu cần thực hiện cách tính mới để chi trả mức lương phù hợp với người lao động.

25 thoughts on “Góc chia sẻ: Thông tư 15 bộ xây dựng về đơn giá nhân công

 1. Cho mình xinh bộ định mức mới theo thông tư 10/2019/TT-BXD với nhé. email của mình: anhtukg1991@gmail.com. xin cám ơn!

 2. em đang đấu thầu qua mang theo lương chuyên gia tư vấn, cách tính lương cơn bản cho chuyên gia từng người tính sao z anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *