Trời Giấu Trời Mang Đi – Guitar Nhân Văn live coverTRỜI GIẤU TRỜI MANG ĐI – GUITAR NHÂN VĂN LIVE COVER
#troigiautroimangdi #amee #viruss #cover #live #acoustic

Bản quyền – Originally by: Amee x Viruss
Cover by: Guitar Nhân Văn

Biểu diễn – Perfomed by:
Vocalist: Tố Trân, Thuận Anh
Guitarist: Tuấn Dũng
Organist: Ksor Minjn
Cajonist: Anh Tài
______________________________________________________
▷ Theo dõi chúng mình tại:

▷ Follow kênh YouTube của chúng mình nhé:

Liên hệ hợp tác và tài trợ với Guitar Nhân văn qua:
Email: guitarnhanvan@gmail.com
_______________________________________________________
▷ Bài hát này nằm trong playlist Chương trình tháng 11/2019 – C’EST LA VIE của tụi mình:

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/xay-dung/

3 thoughts on “Trời Giấu Trời Mang Đi – Guitar Nhân Văn live cover

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *