Xã hội học Tôn giáo | Sociology of Religion | Religious SectsNhà Xã hội học Max Weber (Đức) là người đầu tiên phân biệt Giáo hội (Church) và Giáo phái (Sect). Nhưng Ernst Troeltsch mới là người định nghĩa chi tiết hơn giáo phái là gì. Nhà xã hội học tôn giáo người Anh B. Wilson đã đưa ra bảy kiểu loại giáo phái. Đó là những kiểu loại nào? Mời mọi người xem nhé. The first sociological typology of churches came from Max Weber who differentiated between churches and sects. Today, sociologists tend to the use the typology of Ernst Troeltsch.
— Đăng ký/Subscribe kênh:
#tôn_giáo
#giáohội
#giaophai
-Ông Vũ giận giữ khi bị hỏi theo tôn giáo gì – Vua cà phê đạt cảnh giới cao nhất của ĐẠO và ĐỜI?:
-Tôn Giáo Xuất Hiện Từ Khi Nào bài giảng Đức cha Phê rô Nguyễn Văn Khảm hay quá:
Giao hoi
Giáo phái
Chi phái
Hệ phái
Tông phái
tà đạo
tà giáo
Đức Chúa Trời
Xã hội học
Xã hội học tôn giáo
Tôn giáo là gì
Công giáo
Phật
chùa
hội thánh đức chúa trời
các tôn giáo lớn

Nguồn: https://ctballroomsociety.com

Xem thêm bài viết khác: https://ctballroomsociety.com/giao-duc/

6 thoughts on “Xã hội học Tôn giáo | Sociology of Religion | Religious Sects

  1. chúc mừng thầy, dù quảng cáo hay làm cụt hứng người xem, nhưng mà được gắn quảng cáo thì view sạch của kênh thầy ngày càng tăng lên. Dìa dia 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *